Posts tagged with behandla håravfall

Skälen till denna komplexa reglering av håravfall hårtillväxten är inte klarlagda, men det har föreslagits att det kanske möjliggör årstidsstyrda variationer i hårtillväxten. Leif Johanssons forskargrupp identifierar med den aktuella studien transkriptionsfaktorn Lhx2 som en viktig regulator av hårbildningen. Lasern däremot, sänder ut fotoner i fas med varandra i en smal väldefinierad håravfall och ofta […]