Flera personer än vad man kan tro lider av problem med att vara tunnhårig. Hårlaser är ett förslag på behandling som kan påverka många människors liv. Att använda en frekvens på 650 Nm påverkar cellernas mitokondrier. Det resulterar i att produktionen av ATP (energidepån i cellen) ökar och läkningen påskyndas med hjälp av ljusets energi som tas upp av systemet. När en cell är skadad förändras den elektriska potentialen och det utbyte som sker i cellmembranen. Det leder till att upptaget av energi eller natrium joner minskar vilka leder till sämre genomsläpp i membranväggarna.

 

Comments are closed.