Den allra vanligaste orsaken till håravfall – och då gäller det både kvinnligt håravfall och manligt håravfall är den ärftliga faktorn, eller genetiskt håravfall. Androgen Alopeci i vardagstal, är samma sak som manligt håravfall. Det är mycket vanligt och drabbar uppskattningsvis 96 procent av alla män någon gång i livet. Det är den överlägset vanligaste formen av håravfall. Man vet att höga halter av och hög känslighet för ett könshormon vid namn dihydrotestosteron (DHT) leder till en ökad risk att drabbas av håravfall hos män. Lite förenklat kan man säga att hormonet leder till att hårsäckarna skrumpnar och inte längre klarar av sin uppgift. Ärftligt håravfall sker gradvis. I princip så fungerar mekanismerna på samma sak hos kvinnor men där finns ytterligare en rad faktorer som komplicerar det hela ytterligare.

Comments are closed.