Det finns en rad olika sjukdomar som drabbar människan då det handlar om håret och hårbotten och kategoriseras som ett håravfall. Alopecia areata är en sjukdom där man tappar håret fläckvis. Antingen tappar man det delvis eller också helt. Oftast tappar man håret på huvudet och vanligast är att barn eller unga drabbas. Mest vanligt är små runda eller oval fläckar med en diameter på cirka 2-4 centimeter
Runt 50 % av alla med Alopecia areata har debuterat i sin sjukdom före 18 års ålder men man kan få sjukdomen även på äldre dar. I Sverige räknar man med att drygt 80 000 människor har Alopecia areata. Det är inte helt känt vad som orsakar sjukdomen mer än att det är en autoimmun sjukdom.

Comments are closed.